Họp triển khai vấn đề “An toàn công trường”
Liên hệ
CHI TIẾT SẢN PHẨM

An toàn công trường là vấn đề rất cần được chú trọng. Nó không chỉ đảm bảo cho tính mạng công nhân mà còn ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ cũng như tiến độ công trình. Khi thi công bất kỳ công trình nào, chúng tôi cũng đều phải họp triển khai các vấn đề về an toàn.

Họp an toàn công trường trước khi thi công

Ví dụ về cách xử lý nếu xảy ra sự cố

Hướng dẫn cách thắt đai an toàn cho công nhân

Hướng dẫn cách thắt đai an toàn

Họp chỉ đạo về an toàn công trường cho toàn bộ công nhân

X
Hotline: 0933.989.690
Chat Facebook
0933.989.690